Petra Wolthuis
Medisch Journalist

Journalistiek

Welkom op mijn website

 

Meer dan een kwart eeuw, schrijf ik artikelen voor kranten, tijdschriften en online magazines over uiteenlopende onderwerpen. Vaak over de gezondheidszorg of gezondheid in de breedste zin van het woord en soms over andere onderwerpen.

Op dit moment ben ik druk doende met de promotie van mijn eerste boek over de April-meistaking 1943: Er hoeft er maar één te beginnen. De aanleiding om dit boek te schrijven was vanuit een oprecht gevoel van onrechtvaardigheid dat deze belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis onderbelicht is gebleven. Met mijn boek hoop ik de bijna vergeten staking weer in herinnering te brengen.

Mijn recent gepubliceerde artikelen kunt u vinden onder: Publicaties

Social Media