Petra Wolthuis
Medisch Journalist

Archief

Erken hun werkelijkheid

Erken hun werkelijkheid

Personen zien of horen die er in werkelijkheid niet zijn, gebeurtenissen vertellen die nooit hebben plaatsgevonden of praten alsof het verleden heden is; wat doe je met fantasieverhalen? Corrigeren of juist meepraten?

Lees meer
Social Media